gratis verzending vanaf 50 euro

ABC van 15 emoties

 34,50

 34,50

Marja Postema

21 x 21 cm. 300 pagina’s, fc

ISBN 978 94 91557 36 1

Marja Postema

21 x 21 cm. 300 pagina’s, fc

ISBN 978 94 91557 36 1

ABC van 15 emoties

  • Omschrijving
  • Meer informatie

Emoties horen bij de mens vanaf het begin van de mensheid, maar tegenwoordig (h)erkennen veel mensen hun emoties niet meer of weten ze er geen raad mee. Helaas, want emoties maken ons attent op onze behoeften en geven de energie om die te bevredigen. Emoties helpen ons onszelf en anderen te leren kennen. Emoties helpen ons om te gaan met alles wat we in het leven tegenkomen.

Dit gedegen handboek bundelt de rijke persoonlijke en professionele kennis en ervaring van coach Marja Postema. Zij behandelt de vier primaire emoties die we vanaf de geboorte ervaren (angst, verdriet, boosheid en vreugde), de acht emoties die een belangrijke rol spelen in onze relaties (vertrouwen, compassie, eenzaamheid, schaamte, schuldgevoel, jaloezie, liefde en verlegenheid) alsook de drie emoties hoop, machteloosheid en zelfvertrouwen, omdat deze een diepe impact hebben op het reilen en zeilen van ons leven.

Marja Postema maakt duidelijk dat er geen sprake is van positieve en negatieve emoties, maar dat elke emotie zowel constructieve als destructieve aspecten heeft. Niet eerder is de complexiteit van deze belangrijke emoties zo helder uitgewerkt. Per emotie beschrijft ze hoe verschillend mensen hiermee omgaan in de vorm van types. Bij een type gaat het om gedrag dat onbewust ontstaat. Ze rangschikt de types in mensen die de desbetreffende emotie in meer of mindere mate vermijden en degenen die de emotie tentoonspreiden en als het ware uitvergroten. Bij elke type gaat ze in op het gedrag, de valkuil, het effect op de omgeving, mogelijke oorzaken en de uitdaging.

ABC van 15 emoties is een onmisbaar en diepgaand handboek voor professionals. Het kan ook als leidraad dienen voor mensen die worstelen met bepaalde emoties en aan de slag willen om zichzelf ten volle te leren kennen, vitaal te blijven en op een diepgaand niveau relaties te kunnen aangaan.

Recensie NBD/Biblion

Coach Marja Postema (1955) heeft jarenlang geworsteld met emoties en is er gefascineerd door geraakt. Op een diepgaande en zeer gestructureerde wijze worden alle emoties, zoals angst, boosheid, compassie, eenzaamheid, hoop, jaloezie, liefde, machteloosheid, schaamte en schuld, verdriet, verlegenheid, vertrouwen, vreugde en zelfvertrouwen beschreven. Er wordt hierbij een vast stramien gehanteerd: synoniemen en nuances, uitdrukkingen, spreuken en gezegden, het constructieve en destructieve aspect, verschillende types, omgaan met een emotie en zelfreflectie. Er is hier al veel over geschreven, maar dit gedegen en mooi vormgegeven handboek is daar zeker een aanvulling op. Zeer geschikt voor coaches, therapeuten, hulpverleners, ouders en leerkrachten om meer inzicht te krijgen in de complexiteit van specifieke emoties. Voorzien van praktijkvoorbeelden. Zeer waardevol zijn de verwijzingen naar films in verband met een speciale emotie. Met tekeningen in kleur, een literatuurlijst en een verwijzing naar websites bij iedere emotie. Drs. Ben Daeter 

Lezersreacties

Het boek volgt de Transactionele Analyse theorie (TA) die ervan uitgaat dat strategieën uit de kindertijd onbewust worden toegepast. We moeten ons eerst bewust worden van achterliggende aannames en overtuigingen over onszelf om patroonmatig gedrag los te leren laten is het uitgangspunt.  In veertien hoofdstukken worden vijftien emoties besproken. Achtereenvolgens zijn dat: angst, boosheid, compassie, eenzaamheid, hoop, jaloezie, liefde, machteloosheid, schaamte en schuld, verdriet, verlegenheid, vertrouwen, vreugde. Haar keuze voor juist deze uitgebreide indeling en niet een bestaande door de wetenschap gedefinieerde categorisering,  zorgt ervoor dat er ook aandacht kan zijn voor gevoelsmatige hoedanigheden als compassie (liefdevolle vriendelijkheid), eenzaamheid, hoop, en vertrouwen.
Sober, getekende illustraties met de typische  gezichtsuitdrukking die bij de betreffende emotie hoort, begeleiden de tekst.  De eenvoud van de tekeningen is tegelijkertijd ook de kracht ervan;  een blik is voldoende om te zien om welke emotie het gaat.
De opbouw van de hoofdstukken is telkens dezelfde: een kenmerkende uitspraak, een algemene beschrijving, synoniemen en nuances, uitdrukkingen en gezegden, fysieke reactie, constructieve aspecten en destructieve aspecten. Elk hoofdstuk wordt afgesloten met een opsomming van verschillende types. Bij elk type wordt ingegaan op gedrag, valkuil, effect op de omgeving , mogelijke oorzaken en de uitdaging. Ze zijn gerangschikt op een verticale lijn waarbij het zinvol omgaan met de emotie als norm wordt aangehouden. Voorbeelden uit de praktijk, literatuur en films illustreren hoe de verschillende typen met hun uitdagingen kunnen omgaan. De indeling en duidelijke afbakening van de verschillende typen kan wat reducerend overkomen en toch bieden de beschrijving houvast voor professionals die intensiever willen ingaan op een bepaalde emotie en voor iedereen die in het dagelijkse leven wil leren omgaan met zichzelf en diepgang wil geven aan relaties. Monique Smit

Het ABC van emoties is een leerzaam boek vol praktische tips. Een fijn naslagwerk dat je inzicht kan geven in jezelf en je emoties. Het boek kan helpen om je een duidelijk beeld te geven van de overtuigingen die je hebt over jezelf en geeft je een duwtje in de juiste richting om patroonmatig gedrag los te leren laten. Sandra Hutchison 

Veel herkenbare voorbeelden uit het dagelijks leven en teksten van prominenten wisselen elkaar af. Bijzonder integer geschreven waardoor de lezer aangezet wordt tot zelfonderzoek. Naast de prachtige uitgave op hoogwaardig glanspapier verdienen de sprekende illustraties van Ruzica Parsons een vermelding. Marjan van Druenen

  • Over de auteur
  • Meer

Marja Postema (1955) is de oprichter van de Emotionele Intelligentie Academie. Ze heeft twintig jaar ervaring in het begeleiden van leidinggevenden en professionals bij de ontwikkeling van hun Emotionele Intelligentie. Zij is auteur van het boek Emoties wat moet ik ermee? Ze is getrouwd, heeft een volwassen dochter en woont en werkt in Amersfoort.

Emoties hebben veel invloed gehad op haar ontwikkeling. In eerste instantie door het gebrek aan emoties. Ze leken in het gezin waarin ze opgroeide en later op school geen enkele rol te spelen. Toen op haar twintigste haar dochter werd geboren, ontdekte ze dat een mens een emotievol wezen is. Tegelijkertijd had ze geen idee hoe ze zelf dat contact kon herstellen. Het was een lange zoektocht waarin ze enerzijds haarzelf ten diepste heeft ervaren en anderzijds een rijkdom aan methodieken heeft geleerd. Marja haar missie is het belang van emoties onder de aandacht te brengen en mensen te helpen bij de ontwikkeling van hun emotionele intelligentie. Ze heeft een holistische methode ontwikkeld die zich richt op vier niveaus van leren: rationeel, emotioneel, fysiek en gedragsmatig.

Illustraties: Ruzica Parsons

van harte aanbevolen: