gratis verzending vanaf 50 euro

De aarde, de hemel en de bomen

 32,50

 32,50

Maja Kooistra

21 x 21 cm, 256 pagina’s, fc

ISBN 978 94 91557 45 3

Maja Kooistra

21 x 21 cm, 256 pagina’s, fc

ISBN 978 94 91557 45 3

De aarde, de hemel en de bomen

  • Omschrijving
  • Meer informatie

Van oudsher vervullen bomen overal ter wereld een functie in het leven van mensen op het gebied van welzijn, zingeving en levensvragen. Hun takken reiken naar de hemel en hun wortels zijn verankerd in de aarde. Ze geleiden niet alleen een energiesurplus van beide kanten, maar resoneren ook met deze stromingen. Zo vormen ze een stabiele verbinding tussen de hemel en de aarde en ondersteunen ze onze veel minder stabiele verticale levenswijze op een rustige, gelijkmatige manier.
De eigenschappen van bomen zijn sinds de steentijd niet veranderd, de behoeften en noden van de mensen wel. Maja Kooistra doet al bijna haar hele leven onderzoek naar de eigenschappen van bomen en heilige bomen hebben haar speciale aandacht. Deze kwamen al voor in de middensteentijd en bestaan nog steeds. Ze vervullen een rol in animistische en sjamanistische religies, bij de Kelten en de Germanen, maar ook in grote wereldgodsdiensten, zoals het hindoeïsme en boeddhisme. Mensen hebben blijkbaar altijd specifieke ervaringen bij dergelijke bomen gehad. Kooistra ging na welke ervaringen dat zijn en hoe dergelijke krachtbomen ontstaan. Ze koppelde oude kennis over het gebruik van het landschap aan hedendaagse elementaire fysica. Dit leidde tot nieuwe inzichten over de functie van boomsoorten en verklaarde veel over het gebruik van voormalige krachtplaatsen, zoals hunebedden en steencirkels, waarvoor tot nu toe geen sluitende verklaring is. In dit boek worden zo’n vijftig voorbeelden gegeven. Ze laten ons zien hoeveel mogelijkheden er zijn om van hun krachten gebruik te maken.

Recensie NBD/Biblion

Benieuwd naar de kracht van solar en lunarbomen? Welke diepere betekenis hadden sommige bomen of plekken in het mesolithicum? Hoe het christendom deze symboliek ïntegreerde? Hoe resoneren bomen met (magnetische) energievelden tussen hemel en aarde? Voormalig fysisch geograaf en docent intuïtieve ontwikkeling Maja Kooistra (‘Ontmoetingen met bomen’, 1998, en ‘De kracht van bomen’, 2003) beschrijft de functie van diverse bomen en hun historische achtergrond. Van de gewone boomeigenschappen naar gewijde bomen, heilig hout, krachtplaatsen en boomheiligdommen. Met plaats en betekenis van bomen in het leven van mensen, van mesolithicum tot in de christelijke tijd. De auteur geeft praktische tips en uitgebreide achtergrondkennis om zelf op pad te gaan in voornamelijk West-Europa. Zij beschrijft dit alles op heldere, nuchtere wijze en tussen de regels door lezen we hoezeer de mens in de loop der eeuwen van de natuur af is komen te staan. Ruim geïllustreerd met kleurenfoto’s; met inleiding, verklarende woordenlijst, literatuurlijst en register. Dit boek is het resultaat van 25 jaar veld- en literatuuronderzoek.

Lezersreacties/recensies

Kooistra geeft de lezer een enorme hoeveelheid (geschiedkundige) informatie mee over symboliek, rituelen en gebruiken, verhalen over goden en verering, steencirkels en hunebedden. Ze laat ons zien hoe alles met elkaar verbonden is èn blijft. Geloof me, na het lezen kun je nooit meer ‘gewoon’ naar een boom kijken. Marjan van Druenen

Voor mij vielen er een heleboel puzzelstukjes op hun plek. Ik voel namelijk ook op bepaalde plekken sterkere of zwakkere energie, maar ik kon het nooit (wetenschappelijk) plaatsen. Andere literatuur over krachtplekken, die ik had gelezen, ging niet dieper in op de fysieke hoedanigheid van specifieke landschappen. Door het boek van Kooistra kan ik nu beter herleiden waarom we een sterke energie op een bepaalde (kracht)plek voelen of zien. Zo zijn het steeds dezelfde plekken waar de bliksem inslaat, zo voelen we ons steeds opgeladen bij een bepaalde boom of zo staan de openingen van hunebedden of dolmens steeds in dezelfde kompasrichting. Het boek is zeker een must voor mensen die zich regelmatig bezighouden met leylijnen en krachtplekken. Al is het maar om te kunnen onderbouwen, dat er wetenschappelijk onderzoek naar ‘heidense’ energievelden is gedaan. Want veel van deze mensen worden door de buitenwereld als ‘een beetje’ gek beschouwd, terwijl dat niet het geval is. Maar wij mensen zijn echter vergeten, dat dieren, maar ook wij lang geleden echt effectief gebruik maakten van de energetische krachtbronnen van Gaia. Het is de moeite waard om deze oude inzichten nieuw leven in te blazen. Anne Marie de Haan 

Fysisch geograaf Kooistra, al jaren met het onderwerp bomen bezig, beschrijft met prachtige voorbeelden de fascinatie van mensen voor bomen vanaf het mesolithicum tot heden. In het Middellandse Zeegebied is de olijf van groot belang. De schrijfster is geboeid door ‘elektromagnetische energieën’. Zij onderzoekt krachtplekken en boomheiligdommen met de Lechterantenne, een soort wichelroede. “Als wij weer leren luisteren naar het lied van de bomen en de zang van het woud, herkennen wij onszelf.” Voor de vele liefhebbers van spiritualiteit aanbevelenswaardig. Bea Koetsier, Natura

Door de jarenlange bestudering van geografie, bodem- en vegetatiekunde, hydrologie, landbouw en archeologie door Maja Kooistra, levert dit een boek op met zoveel informatie, waar ik nog niets van af wist. Ze beschrijft krachtplaatsen, daar waar kerken gebouwd zijn, de bijbehorende bron en boom. Er worden verbanden gelegd met de zonnestanden jaarfeesten. Het eerste deel geeft achtergrondinformatie en uitleg, het tweede deel beschrijft de ontwikkeling van de laatste 10.000 jaar van Noordwest-Europa. De hoofdstukken zijn overzichtelijk opgebouwd waarin klimaat, landschap en levenswijze van die periode wordt beschreven. Dan volgen er beschrijvingen van krachtplaatsen en worden specifieke bomen besproken met prachtige foto’s. Het is veel informatie die niet zomaar even wegleest, maar de informatie die je krijgt is zo interessant. Zo weet je aan het einde van het boek eindelijk waarom een bos zo ontspannend werkt, sommige bomen een bolle kroon hebben en andere een rechte. Door dit boek besef je echt hoe waardevol de natuur is, dat de mensen dat vroeger allang wisten en dat het hoog tijd is dat wij ons dat weer gaan beseffen. Helene Korver

 

  • Over de auteur
  • Meer

Maja Kooistra is gepromoveerd in de fysische geografie en heeft gedurende 45 jaar een breed scala aan onderzoeken en opdrachten uitgevoerd. Zowel in Nederland als in het buitenland en voor het grootste deel in dienst van het voormalig Ministerie van LNV. De werkzaamheden lagen op het gebied van de fysische geografie, bodemkunde, vegetatiekunde, hydrologie, landbouw en archeologie. De context was zowel zuiver wetenschappelijk als toegepast, strategisch, beleidsmatig of diplomatiek van aard. Zij gaf regelmatig colleges en cursussen in binnen- en buitenland en heeft circa honderd wetenschappelijke publicaties in gereviewde tijdschriften op haar naam staan.
Daarnaast was zij enkele jaren docent Intuïtieve Ontwikkeling bij Mens en Intuïtie in Amersfoort. Ze is een healer en reader, en een N.L.P. graduate, IEP Nijmegen. Zij is auteur van populaire boeken en artikelen over de relatie mens – natuur en geeft hierover regelmatig lezingen, workshops en trainingen.

van harte aanbevolen: