gratis verzending vanaf 50 euro

De absolute werkelijkheid

 19,50

 19,50

Jaap Dijkstra

17 x 24 cm, 144 pagina’s

ISBN 978 90 77408 92 6

Jaap Dijkstra

17 x 24 cm, 144 pagina’s

ISBN 978 90 77408 92 6

De absolute werkelijkheid

In het licht van eeuwenoude tradities
  • Omschrijving
  • Meer informatie

Hoe komt het dat de één succesvol is en de ander altijd onder de middelmaat blijft? Dat de één een levensbedreigende ziekte krijgt en de ander ver in de tachtig wordt en nog nooit een dokter heeft gezien? Dat sommigen huppelend door het leven gaan, terwijl anderen voortdurend worden gehinderd door ontwrichtende levensangst?

Wie niet (meer) in God gelooft, zoekt het antwoord op deze vragen in kennis. Sinds de filosofische verlichting moet deze kennis bewezen kunnen worden, anders is zij geen waarheid. De zoektocht naar kennis moet zich dan ook strikt binnen de materiële vierdimensionale werkelijkheid afspelen. Toch hebben velen de ervaring dat er diep in de mens ook kennis aanwezig is. Deze is niet verifieerbaar, maar maakt wel degelijk deel uit van de werkelijkheid.

Soms komen ideeën, inzichten en beslissingen die cruciaal zijn, zomaar en plotseling tevoorschijn – alsof ze uit een andere werkelijkheid opkomen. Een werkelijkheid die de materiële werkelijkheid doordringt. We kunnen ons leven leiden zonder een vermoeden te hebben van het bestaan ervan, maar zij kan zich ook aandienen in de gedaante van een topervaring, ook wel religieuze ervaring genoemd. Of in de vorm van een bijna-doodervaring. Zij die dit hebben meegemaakt, ervaren dit als de absolute werkelijkheid.

In dit boek neemt de wiskundige theoloog Jaap Dijkstra de vierdimensionale werkelijkheid als uitgangspunt voor zijn zoektocht naar de absolute werkelijkheid. Dit doet hij op een zo logisch mogelijke wijze en in het licht van eeuwenoude religieuze tradities.

Recensie NBD/Biblion

De schrijver was instrumentmaker, studeerde theologie, werd predikant, verliet de kerk en had vanaf 1995 een praktijk voor counseling, supervisie en mediation. In dit boek geeft hij een reconstructie van de universele thema’s die de grote wereldreligies gemeenschappelijk hebben ten aanzien van het denken over de wereld en haar oorsprong, zoals een immateriële oorsprong van al wat is, ideeën over oorzaak en gevolg, God en schepping. Maar ook gemeenschappelijke ideeën over de mens, als bezield wezen, onderhevig aan wetten van oorzaak en gevolg, bestaande uit verschillende ‘lichamen’ (causaal, materieel en geestelijk-subtiel), psychologische aspecten, de vrije wil, kennis van de werkelijkheid en het probleem van versluiering door taal, menselijke ontwikkeling, bewustzijn, meditatie en mindfulness. Gebaseerd op universalistisch denken, generaliserend, voor esoterisch geïnteresseerde mensen die geloven dat alle religies een gemeenschappelijke kern of essentie hebben. Dr. Taede A. Smedes 

  • Over de auteur
  • Meer

Jaap Dijkstra (1947) werd geboren in een arbeidersgezin en begon ooit als instrumentmaker. Hij gaf ongeveer dertien jaar les aan een technische school. Tijdens de lerarenloopbaan studeerde hij in deeltijd theologie aan de Universiteit van Utrecht. Na de afronding van deze studie was hij ongeveer dertien jaar predikant in drie verschillende gemeenten. In die tijd heeft hij de opleiding Klinisch Pastorale Vorming gevolgd, een inservice opleiding bij de RIAGG in Amsterdam tot pastoraal counselor, de supervisieopleiding bij de Raad voor Klinisch Pastorale Vorming en de LVSC. Verder volgde hij nog enkele opleidingen en trainingen op het gebied van psychotherapie en de opleiding tot NMI mediator. Door zijn religieuze ontwikkeling lukte het hem niet om binnen de muren van de kerk te blijven functioneren. In 1995 begon hij een praktijk voor counseling, supervisie en mediation.  Naast zijn praktijk deed hij stagebegeleiding en gaf hij supervisie aan theologiestudenten van de toenmalige Katholieke Universiteit in Utrecht. Tot juni 2012 doceerde hij praktische theologie aan de NHL Hogeschool te Leeuwarden en gaf colleges gespreksvoering en groepsdynamica aan studenten Geestelijke verzorging van de Rijksuniversiteit van Groningen. Verder was hij docent bij Gradatim, een particuliere academie voor psychosociaal therapeuten.
Van jongs af aan was hij nieuwsgierig naar het mysterie van het leven. Binnen de reguliere theologie vond hij niet wat hij zocht. Ook zag hij als predikant de worsteling van gelovigen met levensvragen waarmee de kerk eigenlijk geen raad weet. Gaandeweg ging hij zich meer verdiepen in met name de hindoe religie en legde hij zich toe op meditatie. Met name de inhoud van mystieke tradities zijn in zijn visie een antwoord op hedendaagse zingevingvragen.

van harte aanbevolen: