gratis verzending vanaf 50 euro

Dionysos, de vegetatiegod

 20,00

 20,00

Joke en Ko Lankester

21 x 23 cm, 96 pagina’s, fc

ISBN 978 94 91557 19 4

Joke en Ko Lankester

21 x 23 cm, 96 pagina’s, fc

ISBN 978 94 91557 19 4

Dionysos, de vegetatiegod

  • Omschrijving
  • Meer informatie

Dionysos is een van de belangrijkste Griekse goden. Als zoon van Zeus en een sterveling, Semele, beweegt hij zich tussen de werelden van goden en mensen. Met name de mythen binnen het Orphisme, een religieuze stroming die in de 6e eeuw v. Chr. opkomt, zijn veelzeggend. Oppergod Zeus ziet Dionysos als zijn opvolger en zet hem alvast op zijn troon, maar de titanen zijn jaloers en doden het kind. Ze snijden het lijk in stukken en wanneer ze deze opeten, treft Zeus hen met zijn bliksem. Uit de as van de titanen en die van Dionysos komen de eerste mensen voort, die dus het goddelijke van Dionysos en het demonische van de titanen in zich hebben. Dionysos vertegenwoordigt de onverwoestbare levenskracht. De goden weten na de moordaanslag van de titanen het hart van Dionysos te redden en ervoor te zorgen dat hij opnieuw wordt geboren. In dit tweede leven wordt Dionysos opgenomen in de kring van de Olympische goden en godinnen. Oorspronkelijk was Dionysos verbonden met de vegetatie in het algemeen. Vanaf de 6e eeuw v. Chr. wordt hij in Griekenland vooral de god van de wijn. De transformatie van druif tot wijn staat voor zijn vermogen grenzen te overschrijden. Hij kan kwetsbaar zijn en gedood worden, maar hij weet het goddelijke in zichzelf én in de mensen naar boven te brengen. In de hellenistische en Romeinse periode (vanaf 331 v. Chr.) verspreidt zijn cultus zich over het Romeinse rijk en worden talloze plaatselijke vegetatiegoden en wijngoden aan Dionysos gelijkgesteld. De Romeinen identificeren hem met hun eigen vegetatiegod Liber en noemen hem ook Bacchus naar de Lydische wijngod Bakchos. In de middeleeuwen en renaissance blijft hij populair, zelfs in een christelijke context.

In Dionysos, de vegetatiegod volgen Joke en Ko Lankester de verering van Dionysos vanaf het oude Griekenland tot in de moderne tijd. Zijn verschijningsvormen, feesten, rituelen en mysteriën worden beschreven en geïllustreerd met foto’s.

“Het pad van Dionysos is een individuele weg. Er zijn geen richtlijnen en richtingaanwijzers. Vanuit onze eigen chaos scheppen we onze eigen kosmos. Hier en nu en altijd. We denken dat Dionysos in dat opzicht ook de mens van vandaag nog iets heeft te zeggen.”

  • Over de auteur
  • Meer

Ko Lankester (1947) heeft zich na het voltooien van een studie psychologie op verschillende facetten van de westerse esoterische traditie gericht. Hij verdiepte zich onder meer in astrologie, de tarot en de kabbala en las veel over mystiek en de heidense culturen van de oudheid. De grote en kleine mysteries van het leven hebben hem altijd gefascineerd. Het gereformeerde milieu waarin hij was opgegroeid, had hem in dat opzicht niet zoveel te bieden.

Joke Lankester (1946) werd als kind al gefascineerd door de natuur en de wezens die je daarin kunt aantreffen. Ze zag elfen en kabouters en had contact met wat ze toen al heeft ervaren als de Grote Godin. Maar ze leerde al snel hierover maar niet te praten om niet te worden uitgelachen. Later verdween het vermogen dergelijke wezens waar te nemen, maar Joke bleef geboeid door de natuur. Ze verdiepte zich in de werking van kruiden en werd ook gegrepen door de esoterische tradities die leken aan te sluiten bij de ervaringen uit haar jeugd. Volksgebruiken, volkskunst en tradities hebben haar ook altijd geboeid en geïnspireerd.

In 1986 kwam Ko samen met zijn vrouw Joke in aanraking met wicca, de religie die is gebaseerd op het heidendom uit de oudheid en hierin voelden ze zich thuis. Na te zijn ingewijd tot Hogepriesteres en Hogepriester stichtten ze hun eigen groep, die nog steeds bestaat.

Vanuit hun positie binnen de wicca hebben Joke en Ko zich in de loop der jaren ontwikkeld tot deskundigen op het gebied van wicca, heidendom, magie en volksgebruiken. Ze zijn de auteurs van boeken over westerse Goden en Godinnen, wicca, het vieren van jaarfeesten en Maanvieringen, wierook, spreuken, orakelen en magie. Literatuuronderzoek, museumbezoek , in binnen- en buitenland en het bezoeken van vele archeologische opgravingen, met name in Oost-Europa, Turkije, Griekenland, Italië, Malta, het Nabije Oosten en Noord-Afrika, zijn voorafgegaan aan het schrijven van elk boek. Joke verzorgde altijd de foto’s.

van harte aanbevolen: