gratis verzending vanaf 50 euro

Het lied van de bij

 19,50

 19,50

Jacqueline Freeman

A5, 160 pagina’s

ISBN 978 94 91557 40 8

Jacqueline Freeman

A5, 160 pagina’s

ISBN 978 94 91557 40 8

Het lied van de bij

Luister naar de waarheid van de bijen
  • Omschrijving
  • Meer informatie

De meest vreugdevolle uiting van een bijenvolk is ‘het lied van de zwerm’, dat laat zien dat het bijenvolk floreert en dat de bijen zich verheugen in hun overvloed. Dit boek laat je kennismaken met de wereld van de honingbijen en laat je de wijsheid zien van deze fascinerende wezens, waarmee de mens al sinds millennia een heilige verbintenis heeft.

Dit boek leert je niet hoe je zo veel mogelijk winst kunt halen uit bijen, maar beschrijft het leven met bijen vanuit hun gezichtspunt. Jacqueline Freeman neemt ons mee voorbij het reguliere, commerciële imkeren, dat grote gelijkenissen vertoont met de bio-industrie. Ze laat ons zien hoe we in harmonie met bijen kunnen leven en dat dit zowel ons als de bijen ten goede komt. “De weg die we moeten gaan is die van liefdevolle aandacht, het creëren van een ondersteunende en bloeiende omgeving voor bijen en het cultiveren van de hartsverbinding die ontstaat als we met hen leven.”

Freeman richt zich op een apicultuur in de ware zin van het woord, vanuit een diepe fascinatie en bewondering voor het leven van bijen, de manier waarop zij zich organiseren en hun spirituele relatie met elkaar, hun omgeving en de mens. Ze laat haar licht schijnen over het eenheidsbewustzijn dat elke handeling van het bijenvolk, de imme, beïnvloedt en hoe dit ons eigen bewustzijn van zowel de natuur als van onszelf kan beïnvloeden. Elk hoofdstuk bevat een ware rijkdom aan kennis over het leven van bijen, Jacquelines eigen inzichten en de lessen die zij van de bijen ontving.

Recensie NBD/Biblion

Honingbijen treden niet op als individu, maar vormen een schakel in het strikt georganiseerde groter geheel: de Imme. In dit boek beschrijft de auteur, imker op een biologisch-dynamische boerderij in de Verenigde Staten, haar ervaringen met haar bijenvolken. Het uitgangspunt is hierbij een sterk door de ideeën van Rudolf Steiner (1861-1925) geïnspireerde filosofie over de samenhang van hemel en aarde, en de verbindende rol die bijen hierin hebben. Afwisselend beschrijft zij haar eigen observaties en gebruikt ze de ‘eigen woorden’ van de bijen om zowel biologische gebeurtenissen, als de kosmische samenhang van het gebeuren te beschrijven. Het taalgebruik is mede hierdoor niet altijd even makkelijk, vooral in de filosofische beschouwingen wordt regelmatig gebruikgemaakt van een specifiek idioom, dat overigens wel zo goed mogelijk omschreven wordt. Dit ongeïllustreerde boek is, hoewel het leven van de honingbij beschreven wordt, zeker geen ‘handboek voor de bijenhouder’, doch lezers met affiniteit voor het antroposofisch gedachtegoed kunnen erdoor geïnspireerd raken. Met verklarende woordenlijst en lijst met boeken, websites en documentaires.

Lezersreacties/recensies

Het leven van bijen is complex. Freeman maakt het inzichtelijk. Afgezien van wat onvolmaaktheden in de tekst, is dit een zichtbaar met plezier geschreven werk met een hoog informatiegehalte. Haar passie voor bijen druipt ervan af. Wanneer je het boek dichtslaat heb je even het gevoel middenin een volk geleefd te hebben. Anekdotes en opmerkelijke gebeurtenissen wisselen elkaar af. Tussen de regels door krijgen (beginnende) imkers adviezen. Open de kasten niet te vaak, zodat warmte en geur niet verloren gaan. En: bijen hebben honing nodig, geen suikerwater! De treurige conclusie is dat veelal de honingproductie hoger op het lijstje staat dan het bewaken van de evolutionaire behoeften van de bijen. Freeman is duidelijk tegen de commerciële imkerij. Na het lezen van haar boek zal menig lezer zich hierbij aansluiten. Marjan van Druenen 

Niet alleen voor liefhebbers van bijen en voor imkers, maar zelfs voor diegenen die bang zijn voor de venijnige steek van een bij, is dit boek een weldaad om te lezen. Er wordt zoveel wijsheid in naar voren gebracht, dat veel lezers hier geraakt worden door de liefde die de schrijfster aan de dag legt, zo puur en invoelend. Ze laat ons zien hoe de bijen voor de wereld een groot geschenk zijn. Als wij in harmonie met de bijen kunnen leven, komt dat zowel ons als de bijen ten goede. Kortom, dit boek is een aanrader voor iedereen. Hannie van Grol 

Steeds meer boeken vertellen over hoe honingbijen leven en werken. Mooi, al die aandacht, maar dit boek maakt je indirect bewust van de eenzijdigheid van al dat imkeren. In feite is het een vorm van bio-industrie en dat terwijl bijen spirituele wezens zijn die hemel en aarde verbinden en meesterlijk kunnen communiceren. Niet alleen met elkaar of het stukje aarde dat ze verzorgen – sommige mensen verstaan hén ook. Zoals Jacqueline Freeman. Stap voor stap vertelt deze bd-boerin hoe ze de apicultuur heeft leren begrijpen en veranderen. Honingbijen overstijgen zichzelf door te leven voor het belang van het volk als geheel – iets dat ons mensen zelfs na duizenden jaren oefenen bij lange na niet is gelukt. De imme kan functioneren als een harmoniserend, ritmerend en wijs eenheidsbewustzijn. Tenminste: als ze niet verder ontregeld raakt door menselijk toedoen. Lees de observaties van Freeman en haar transcripties van wat bijen haar hebben toevertrouwd. Wedden dat je anders gaat aankijken tegen al wat zoemt? De Seizoener

De esoterische benadering van Freeman is interessant. Ze ziet dat bijen contact met natuurwezens hebben en in samenwerking met hen het natuurlijk evenwicht in stand houden. Contact met natuurwezens is niet nieuw. Ook de oprichters van ecocommunity Findhorn in Schotland hadden contact met natuurwezens. Of je het gelooft of niet, door dit contact waren ze wel in staat om een overvloedige permacultuurmoestuin aan te leggen op een zeer arme bodem. Wat mij ontroert, is dat Freeman en bovenstaande mensen zo’n diepe liefde en respect voor de natuur hebben. Zij leren ons, dat de mens niet boven de natuur staat, maar er een gelijkwaardig onderdeel van uitmaakt. Als mens zijn wij welkom in de natuur, zolang we maar respectvol met fauna en flora omgaan. Anne Marie de Haan

  • Over de auteur
  • Meer

Jacqueline Freeman woont met haar man in Zuidwest Washington, waar ze een biodynamische boerderij hebben opgezet. In 2001 kreeg ze haar eerste bijenvolk. Nadat ze een reguliere imkercursus had gevolgd wist ze dat er een andere manier moest zijn om met bijen om te gaan; vanuit respect en compassie en meer gericht op het wezen van de bij.  Tegenwoordig draagt ze haar kennis over bijenwijsheid en duurzame landbouw over aan anderen die ook van de bijen willen leren. Ze spreekt op nationale en internationale symposia over bijen en duurzame landbouw. Ze werd geportretteerd in de documentaire Queen of the Sun. 

Vertaling: Alberthe Papma

Coverillustratie: Ruzica Parsons

van harte aanbevolen: