gratis verzending vanaf 50 euro

Mannen zijn geen vrouwen

 19,50

 19,50

Jos Kester

A5, 208 pagina’s

ISBN 978 94 91557 37 8

Jos Kester

A5, 208 pagina’s

ISBN 978 94 91557 37 8

Mannen zijn geen vrouwen

  • Omschrijving
  • Meer informatie

Mannen zijn geen vrouwen stimuleert mannen na te denken over de rol die zij invullen en of de positie die ze al eeuwenlang innemen de juiste is. In het boek zijn drie verhaallijnen te ontdekken.

De eerste verhaallijn betreft de rol van de man in onze huidige samenleving en hoe die tot stand is gekomen. Jos Kester definieert die rol en kijkt naar de factoren die van invloed zijn (geweest) op het gedrag van mannen. Kester betoogt dat de manier waarop de Europeaanse mannen Amerika hebben veroverd op haar oorspronkelijke bewoners een grote invloed heeft gehad en nog steeds heeft op het gedrag van mannen. De behandeling van de plaatselijke bevolking heeft naar zijn idee haar sporen nagelaten in de ziel en het DNA van die veroveraars en die worden nog steeds van generatie op generatie doorgegeven. Hij gaat ook in op de rol die de Amerikaanse film- en amusementsindustrie heeft gespeeld bij het bijslijpen van het mannelijk gedrag, dat overal in de wereld navolging kreeg, vooral na de Tweede Wereldoorlog.

De tweede verhaallijn is die van de omslag van een matriarchale naar een patriarchale samenleving. Wat heeft de 2000 jaar lange dominantie van de man gedaan met de ruimte die een vrouw mag innemen en wat heeft dat voor invloed gehad op de man en onze samenleving? Is dat de reden dat we nu een ontwrichte samenleving kennen en onze aarde aan het vergiftigen zijn?

De derde lijn is het verhaal over Kester zelf, de weg die hij heeft afgelegd van jongen naar man. Zijn hele leven onderzoekt hij waarom de dingen gebeuren zoals ze gebeuren. Op het hoogtepunt van zijn maatschappelijke carrière ontmoette hij indiaanse medicijnmensen en die ontmoeting veranderde zijn leven drastisch. Vanaf dat moment werden zijn persoonlijke belangen ondergeschikt aan de taak die hij op zich nam: zich inzetten voor het welzijn van de samenleving. Hij volgt sindsdien het pad van zijn ziel en hart. Op zijn 64e wil hij met de wereld delen wat hij heeft gevonden.

  • Over de auteur
  • Meer

Jos Kester (1952) en kwam begin 1995 in aanraking met sjamanisme. Op zijn 43e krijgt hij tijdens een workshop een folder in zijn handen geduwd met de woorden: ‘dit is iets voor jou.’ Hij had toen al een heel arbeidzaam leven achter de rug in de verpleging, bij een atelier voor toegepaste kunst en bij de overheid werken als redacteur/journalist. Na zes jaar bij de overheid begon hij in 1992 een tekstbureau met als slogan ‘Scribendi recte sapere est principium et fons’ (Verstandig denken is oorzaak en bron van goed schrijven. Horatius). En daar was hij volop mee bezig toen hij dat foldertje kreeg: verstandig denken. Indianen pasten daar niet zo goed bij. Een paar weken later kreeg hij de inschrijfformulieren van School voor Sjamanisme toegestuurd. Diezelfde persoon die hem het foldertje had gegeven had zijn naam en adres doorgegeven. Na een wat zorgvuldigere bestudering besloot hij er een intakegesprek aan te wagen. En daarmee begon een nieuwe reis. Het werd een reis naar zijn ziel en een reis naar zijn hart. Dat was niet makkelijk, want niet alles van de ziel is makkelijk en niet alles van het hart gaat zomaar open. Maar het leven brengt je vervolgens bij de lessen die je aan wilt gaan en brengt je bij de volgende en de volgende. En dat houdt, als je die reis gaat ondernemen, niet meer op.

Hij is tien jaar verbonden geweest aan de School voor Sjamanisme, waarvan vier jaar als voorzitter. Roelien de Lange en Frans Scheerder, de oprichters van deze school, zijn zijn belangrijkste leraren. Via hen en via de lessen en ontmoetingen met Indiaanse medicijnmensen, vond hij het werkelijke contact terug met zichzelf, de natuur en net zo belangrijk; de verbondenheid met de wereld waarin wij leven: “Ik maak daar deel van uit en als ik een oordeel over die wereld heb, dan zal ik eerst bij mezelf te rade moeten gaan hoe en op wat voor manier ik aan die wereld deelneem. Het belangrijkste wat ik op die reis tot nu toe heb mogelijk gemaakt is te leven vanuit mijn hart. Dat is niet eenvoudig, maar van daaruit ontstond een beweging waar allerlei andere bewegingen uit ontstonden, zoals te ‘wandelen in schoonheid’, want het leven is als een gebed en heilig.”

Coverillustratie: Ruzica Parsons

van harte aanbevolen: